22.02.2015

Tema og Inspirationsdage på Karsten Munk Akademiet

Skab nye kontakter til dine nuværende og tidligere studiekollegaer.

Dette koncept er opstået på forespørgsel fra mange tidligere kursister. Disse fredage er derfor tænkt som gensidig inspiration for terapeuter og nuværende kursister, hvor der bliver mulighed for at dele erfaringer, udfordringer og succesoplevelser.

Karsten Munk starter aftenen ud med at holde et oplæg, hvorefter der er rum for gensidig udveksling og mulighed for at andre kan holde mindre oplæg. Kontakt mig hvis du har noget på hjerte som du gerne vil vise eller dele med os andre, og som du samtidig mener har fælles interesse.

Det første tema bliver bevægeapparatets åndelige og sjælelige dimension. Herefter vil de forskellige temaer kunne læses på www.karstenmunk.dk en uge før dagen.

Tema for den 8. maj:

  • Oplæg om vores energikonstellation/konstruktion og hvordan vi afbalancerer denne ved Karsten Munk.
  • Desuden vil Hanne Katrine fortælle om hendes livsvej og Esben vil lave familieopstilling.

Datoer: Fredage kl. 16.00-21.00.  27. februar, 20. marts, 10. april, 8. maj 2015
Deltagere: Alle nuværende og tidligere kursister på Karsten Munk Akademiet samt desuden kursister fra andre uddannelsessteder
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

Pris: 200 kr. (dækker husleje samt suppe og salat kl. 18.30) som betales kontant på dagen.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning: karsten@karstenmunk.dk

27.12.2014

Åndens og sjælens synliggørelse i organismen

En foredragsrække ved Karsten Munk.

Vi skaber liv, sygdom og sundhed gennem vores måde at tænke, føle og handle på.

Hvad er konsekvensen af at leve ud fra andres forventninger til os, af at tilfredsstille andres behov og ikke vores egne, af at gøre andre glade, men glemme os selv? Kurset viser aspekter af den biologiske psykologi, dvs. sammenhængene mellem celler, væv og organer, og deres relationer til tanker, følelser og handlinger.

Vi ser på hjerte koherens og “heart-brain flow” , desuden fokus på indre lederskab-kompetent selvledelse, forventning og kvantefysik, samt energi-konvertering. Vi kommer nærmere ind på de psykologiske mekanismer omkring skyggeprojektion og konsekvenserne af dette i forbindelse med sundhed og sygdom. 
Hvad er konsekvensen af at have noget på hjerte uden at få det udtrykt?

Giv dig selv mulighed for at blive inspireret til at bryde uhensigtsmæssige mønstre, og ikke mindst få indsigt og redskaber til at ændre din livskvalitet markant.

Tag din partner, kollega eller gode ven med og få noget at tale om!

Foredragsholder: Karsten Munk, livsvejleder og mangeårig underviser, desuden over 23.000 individuelle konsultationer over 30 år. Leder af Karsten Munk Akademiet.
Dato: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00. 13. januar, 27. januar, 10. februar, 24. februar, 10. marts, 24. marts, 07. april, 21. april 2015
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Pris: 75 kr. pr. foredrag

Tilmelding ikke nødvendig.