02.09.2014

LIVE-learning

I forbindelse med opstart af RAB-kurserne i foråret 2015, sætter Karsten Munk Akademiet endnu mere fokus på den levende indlæring – LIVE-learning – en nyt koncept vi har udviklet over mere end 25 år.

Undervisningen tager højde for kursisternes forskelligheder og således forskellige indlæringsveje:

 
Nogle indlærer primært gennem at lytte, f.eks. forelæsninger, præsentationer og videooptagelser, elev til elev-undervisning.

Andre lærer bedst ved at se billeder, PowerPoint-præsentationer, fotos, små film og indre billeddannelse f.eks. gennem visualiseringer og fantasirejser.

Nogle har kinæstetisk sans og lærer bedst ved at tage noter, lave små tegninger, rollespil og case-arbejde – kroppen skal inddrages.

En gruppe kursister lærer bedst ved at stille spørgsmål, at tale mens indlæringen foregår – gensidig undervisning.

 

Alt dette tager vi højde for i undervisningen, så alle har mulighed for at få det maksimale ud af læringsprocessen.

Vi laver små rollespil, tegner og maler, holder forelæsninger, gensidig undervisning, PowerPoint-præsentationer, bevægelse, fantasirejser m.m.

Det skal være en oplevelse at lære, og du er velkommen på Karsten Munk Akademiet.