Om Karsten Munk Akademiet

Karsten 
Munk 
er 
daglig
 leder
 af 
Karsten 
Munk
 Akademiet.

Jeg 
er
 oprindelig 
uddannet
 økologisk 
landmand
 og 
mejerist,
 men 
valgte 
i 
begyndelsen
 af
 80′erne 
at
 uddanne
 mig 
til
 heilpraktiker. Siden da har jeg taget
 specialkurser i antroposofisk medicin, dybdeterapi,
 kinesiologiske 
grundkurser 
m.v. Derudover er jeg Teori-U facilitator og har afholdt flere lederkurser inden for dette område.

Jeg
 har
 haft
 konsultationer
 i 
over
30 
 år 
med flere
 end
 23.000
 klientbesøg.

 I
 begyndelsen 
af 
min 
karriere
 anvendte 
jeg 
hovedsagelig
 antroposofisk
 medicin,
 iris
- og
 blodbilledanalyser,
 men
 nu
 anvender
 jeg 
udelukkende 
min 
evne 
til 
at 
”se”
 og 
reflektere
 dette 
i 
samtale
 med
 klienten.
 Dette er 
et 
meget 
anvendeligt 
redskab 
i 
helbredelsesprocessen.

Jeg 
afholder
 en 
række
 kurser
 i 
anatomi
 & 
fysiologi, 
sygdomslære/patologi,
 sundhedspsykologi,
 klinikdrift,
 biologisk
 psykologi og
 antroposofisk
 medicin.
 Jeg 
afholder
 også
 lederkurser 
under titlen
 “Indre 
lederskab
 ‐
 skabende 
lederskab”.

I mit kursusarbejde er hensigten at hjælpe det enkelte menneske til at opdage sin naturlige kontakt til sig selv, sine talenter og kompetencer. Da vi har forskellige baggrunde og intelligenser, er mine indlæringsmetoder også mangeartede og differentierede. Derfor er der plads til mange forskellige mennesker på mine kurser, og der er ingen, som “falder igennem”.

Du er velkommen på Akademiet som klient eller kursist, jeg vil glæde mig til at møde dig.

 

karstenmunk     Audonicon4