Patologi/sygdomslære

Forår og efterår 2018 på Audonicon i Skanderborg.

Find kursusdatoerne i bunden af siden!

Undervisning på RAB-niveau / sygeplejeniveau.

Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men her er kroppens opbygning og forskellige funktioner forstyrret og således i ubalance. Ligesom vores undervisning i Anatomi & Fysiologi inddrages forskellige undervisningsmetoder.

Vi tager udgangspunkt i en holistisk vinkel og ser på sammenhænge mellem psyke og kroppens biologi. Således får du en rigtig god fornemmelse af sammenhængen mellem følelser og den biokemiske respons. Pensum gennemgås på sygeplejeniveau, og du får således også kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Med disse moduler bliver du godt klædt på til at møde klienten, da du er velorienteret om de forskellige symptomer og sygdomme som klienterne kommer med. Du vil også i høj grad være i stand til at vurdere, hvornår en klient skal hjælpes videre til yderligere undersøgelser hos lægen / hospitalet.

Der ligges vægt på en teoretiske gennemgang med en del gruppearbejde.

Kursets 100 timer opfylder kravet for patologiundervisning til efterfølgende at søge om RAB-godkendelse og momsfritagelse. Kurset er fordelt på 3 sammenhængende dele – I, II og III – á 4 dage. Kurserne skal tages i rækkefølge, og der afsluttes med en samlet eksamen efter 3. del.

Læs mere om muligheden for momsfritagelse som alternativ behandler i SKAT’s nyeste vejledninger fra 2012

Indhold

Almen sygdomslære. 
Her ser vi på hvad der sker, når organismen forstyrres i sin balance. Vi ser på sygdomsprocesserne i kroppen og forskydninger i den kropslige balance.

Speciel sygdomslære. 
Her gennemgås en del af de almindeligt forekommende sygdomme. Således vil du være i stand til at tolke / læse klientens journaler, og samtidig skabe tryghed i mødet med klienten gennem din viden om en lang række sygdomme. Det er også væsentligt, at du er i stand til at henvise klienter til lægen, når du ikke længere selv kan hjælpe.

Klik på nedenstående link for at se en kort video om kurset:

Se video om patologi kurset

Kursusforberedelse

Du kan med fordel få et godt udbytte af kurset ved at følge nedenstående læseplan.
Lærebogen er Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære på en anden måde fra forlaget PONS. Bogen skal du selv købe.

Her følger hvilke sider, der bør læses til hvert delkursus. Klik på modulet for detaljeret visning.

Modul I

Læs side 15 – 212 i Sygdomslære på en anden måde.
Alm. sygdomslære
Infektionssygdomme
Allergiske lidelser
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Modul II

Læs side 213 – 410 og side 428 – 436 i Sygdomslære på en anden måde.
Blodsygdomme
Respirationsorganernes sygdomme
Fordøjelsesorganernes sygdomme
Nyre- og urinvejssygdomme
Neurologiske sygdomme
Hormonelle sygdomme

Modul III

Læs side 411 – 535 i Sygdomslære på en anden måde.
Sygdomme i bryst og kønsorganer
Hudsygdomme
Bevægeapparatets sygdomme
Psykiatriske sygdomme og
 psykosomatik (Dette emne berøres kun kort. Det er ikke pensum og derfor ikke med i noterne, og der vil ikke blive spurgt til det til eksamen, men er med som orientering)

Før hvert kursusmodul vil du pr. mail modtage noter til kurset, som du selv skal sørge for at printe og have med. Hvis du ikke har hørt fra os senest 14 dage før kursusstart, bedes du kontakte os.

Modulerne foregår over 4 dage à 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Tid: Alle dage kl. 9.00 – 18.30, sidste dag kl. 9.00 – 16.00
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Underviser: Hanne Gorm, som primær underviser ca. 120 timer og Karsten Munk ca. 80 timer
Pris: Samlet pris er 8.900 kr. for de tre moduler.

Forplejning: Vi serverer frugt i løbet af formiddagen samt en bolle med smør, gedeost, peanutbutter, marmelade og honning om eftermiddagen. Ligeledes kan der laves te i løbet af hele dagen. Dette er inklusiv i kursusprisen.
Frokost skal du selv medbringe. Der er et tekøkken med kogeplader samt et køleskab til opbevaring af madpakke til rådighed. Det er ikke muligt at købe mad på Audonicon.

 

Der er plads på modulerne med mindre andet er angivet.

Forår 2018: ( pr. 07  feb. er der 17 tilmeldte på kurset med start d. 21 april 2018)

Modul I: 21. – 24. april
Modul II: 12. – 15. maj
Modul III: 2. – 5. juni

Tilmelding til kurset gøres via tilmeldingsblanketten her på siden –  klik her

 

Efterår 2018: Der er pr. 07 feb. 9 tilmeldte på kurset

Modul I: 6. – 9. oktober
Modul II: 10. – 13. november
Modul III: 8. – 11. december

 

Tilmelding til kurset gøres via tilmeldingsblanketten her på siden –  klik her

 

For overnatning på kurserne: 
Kontakt Audonicon direkte. Alt aftales og betales direkte dertil:

www.audonicon.dk 

Kontortid: tirsdag-torsdag kl. 11-13:
Mail: kontor@audonicon.dk
Telefon: +45 86 52 47 55

 

Opskrift på de glutenfri boller, der serveres på kurserne, finder du ved at klikke her.

 

For gentagelseskursister:

Som tidligere kursist på Karsten Munk Akademiet er du velkommen til at deltage på samme kursus igen til genopfriskning. Skriv til kontakt@karstenmunk for info.
Pris pr. modul for gentagelseskursister på samme kursus: 500 kr.