Vidste du, at spytflowet har indflydelse på, hvorledes din kæbe og dermed tandstilling udvikler sig?

Gå til bestilling >>>

Anatomi & Fysiologi på Mols og i København

Gennem undervisningen i anatomi & fysiologi vises kroppen og dens funktioner, når den er i balance.

Undervisningen tager højde for kursisternes forskelligheder og således forskellige indlæringsveje. Nogle indlærer primært gennem at lytte, f.eks. forelæsninger, præsentationer og elev til elev-undervisning. Andre lærer bedst ved at se billeder, små film og indre billeddannelse f.eks. gennem visualiseringer. Nogle har kinæstetisk sans og lærer bedst ved at tage noter, lave små tegninger og case-arbejde – kroppen skal inddrages.

Der er ca. 160 timers 100 % “face to face” undervisning og 40 timers hjemmearbejde med opgaveløsning. Jeg får at vide fra andre undervisningssteder af kursisterne fra Karsten Munk Akademiet er rigtig godt rustet i forhold til kursister, der har taget A/F som E-learning.

En gruppe kursister lærer bedst ved at stille spørgsmål, at tale mens indlæringen foregår; gensidig undervisning.

I undervisningen tager vi højde for dette, så alle har mulighed for at få det maksimale ud af læringsprocessen. Vi lytter, tegner, holder forelæsninger, gensidig undervisning, PowerPoint-præsentationer, bevægelse m.m.

Det skal være en oplevelse at lære, og du er velkommen på Karsten Munk Akademiet.

Den teoretiske undervisning understøttes af visuelle billeder for at lette læringsprocessen, og dette understøttes yderligere af farverige øvelser inkluderende tegneopgaver. Det er en oplevelsesorienteret undervisning, som har fokus på at aktivere kursisten, og i den forbindelse anvendes også eksempler fra hverdagssituationer i undervisningen. Alt sammen for at hjælpe dig til at få en oplevelse af vores fantastiske krop.

Undervisningen er bygget op på sygeplejeniveau, og du vil efter endt undervisning have et grundigt kendskab til kroppens funktioner.

Kursets 200 timer opfylder kravet for anatomi og fysiologi undervisning til efterfølgende at søge om RAB-godkendelse og momsfritagelse. Kurset er fordelt på fire selvstændige delkurser á 5 dage. Hvert delkursus er på små 50 timers “face to face” undervisning, og afsluttes med eksamen. Der er ca. 10 timers hjemmeopgaver mellem hvert modul. Vi anbefaler at kurset tages i rækkefølgen I – II – III – IV, men det er muligt at tage modulerne i anden rækkefølge.

Undervisningen og pensum er på sygeplejeniveau.

Læs mere om muligheden for momsfritagelse som alternativ behandler i SKAT’s nyeste vejledninger fra 2012.

Forberedelse

Den intensive form forudsætter en vis forberedelse. Før hvert kursus i Anatomi og Fysiologi læses de kapitler, som svarer til kursets indhold. Til dette bruges Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde bind 1 og 2 fra forlaget PONS. Bøgerne skal du selv købe.

Før hvert kursusmodul vil du pr. mail modtage noter til kurset, som du selv skal sørge for at printe og have med. Hvis du ikke har hørt fra os senest 14 dage før kursusstart, bedes du kontakte os.

Herunder findes en emneoversigt for hvert modul. Her kan du læse, hvilke kapitler, der skal læses som forberedelse til det enkelte modul samt vejledende undervisningsplan.

For gentagelseskursister

Som tidligere kursist på Karsten Munk Akademiet er du velkommen til at deltage på samme kursus igen til genopfriskning, hvis der er plads. Skriv til kontakt@karstenmunk.dk for info.

Pris pr. modul for gentagelseskursister: 500 kr.

Praktisk information

Mols og København

Bemærk at der i 2024 kun vil være et forårshold i København og et efterårshold på Mols

Kurser på Mols                                                                              

Efterår 2023 

Modul I: 25. aug. – 29 aug.
Modul II: 22. sep. – 26. sep.
Modul III: 20. okt. – 24. okt.
Modul IV: 17. nov. – 21. nov.

Forår 2024 kun kursus i København

Kurser i København

Efterår 2023 

Modul I:     09. aug. – 13 aug. (bemærk ny dato)
Modul II:   15. sep. – 19. sep.
Modul III: 13. okt.- 17. okt.
Modul IV: 10. nov. – 14. nov.

Forår 2024

Modul I:      24. – 28. januar
Modul II:    21. – 25. februar
Modul III:  13. – 17. marts
Modul IV:  10. – 14. april

Tilmelding til modulerne gøres via tilmeldingsblanketten >>>

Der bliver sendt faktura til dig senest 14 dage før kursusstart. Du betaler således ikke ved tilmeldingen og du kommer ikke til at betale for en undervisning, du ikke gennemfører

Alle dage kl. 9.00 – ca. 18.00 ( sidste dag kl. 9.00 – 15.30 )

Sted:  Jordens Sang på Rødegaard / Karlshøjvej 5, Vistoft, 8420 Knebel

Sted: København / Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4 th. 2100 Kbh. Ø

Undervisere: Karsten Munk samt gæstelærere

Pris: 3.800 kr. pr modul – samlet pris 15.200 kr. ( bemærk nogle uddannelsessteder har 10% rabat-aftale med mig på anatomi & fysiologi samt patologi – forhør dig på din uddannelse ) Kurset kan betales samlet eller i 4 rater

Forplejning: Vi serverer frugt i løbet af formiddagen samt glutenfri brød med smør, gedeost, peanutbutter, marmelade og honning om eftermiddagen. Ligeledes kan der laves te i løbet af dagen. Dette er inklusiv kursusprisen. Frokost skal du selv medbringe.

For overnatning på kurserne på Rødegaard Kursuscenter

Skriv mail til karsten@karstenmunk.dk

Modul Oversigt

MODUL I

Emner

Præsentation af anatomi og fysiologi
Celler og vævslære
Nervesystemet
Hormoner

Forberedelse til modul I

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 1, 2, 3 og 4.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer)

Fredag og lørdag (formiddag): Celler og vævslære
Lørdag (eftermiddag): Hormoner
Søndag: Hormoner
Mandag og tirsdag: Nervesystemet

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL II

Emner

Hjerte/kredsløb
Kroppens forsvar
Nyre/urinveje
Lunger/luftveje

Forberedelse til modul II

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 5, 6, 7, 11 og 12.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):

Fredag: Hjerte / Kredsløb

Lørdag : Blod og lymfe
Søndag :Immunforsvar
Mandag : Nyrerne
Tirsdag: Luftveje

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL III

Emner

Kønsorganer

Fordøjelsessystemet
Stofskiftet
Vitaminer og mineraler

Forberedelse til modul III

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 8, 9, 10, og 13.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):
Fredag : Kvindelige og mandlige kønsorganer
Lørdag (formiddag): mandlige kønsorganer
Lørdag (eftermiddag): Anatomiske del af fordøjelsen
Søndag + mandag (formiddag): Fordøjelsen
Mandag (eftermiddag) + tirsdag: Stofskifte, vitaminer og mineraler

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL IV

Emner

Sanserne og bevægeapparatet

Forberedelse til modul IV

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 14 og 15.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):

Fredag (formiddag): Øjet
Fredag (eftermiddag): Skelettet
Lørdag (formiddag): Øret
Lørdag (eftermiddag): Knogler og led
Søndag (formiddag): Smags- og lugtesans
Søndag (eftermiddag): Muskler
Mandag (formiddag): Hudsanser
Mandag (eftermiddag) + tirsdag: Muskler

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL I

Emner

Præsentation af anatomi og fysiologi
Celler og vævslære
Nervesystemet
Hormoner

Forberedelse til modul I

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 1, 2, 3 og 4.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer)

Lørdag-søndag (formiddag): Celler og vævslære
Søndag (eftermiddag): Hormoner
Mandag: Hormoner
Tirsdag-onsdag: Nervesystemet

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL II

Emner

Hjerte/kredsløb
Kroppens forsvar
Nyre/urinveje
Lunger/luftveje

Forberedelse til modul II

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 5, 6, 7, 11 og 12.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):

Lørdag: Hjerte / Kredsløb

Søndag (formiddag): Lymfe
Søndag (eftermiddag):Blod og immunforsvar
Mandag (formiddag): Immunforsvar
Mandag (eftermiddag): Nyrerne
Tirsdag: Nyrerne
Tirsdag (sidst eftermiddag): Intro til lunger / luftveje
Onsdag: Lunger / luftveje

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL III

Emner

Kønsorganer

Fordøjelsessystemet
Stofskiftet
Vitaminer og mineraler

Forberedelse til modul III

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 8, 9, 10, og 13.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):
Lørdag : Kvindelige og mandlige kønsorganer
Søndag (formiddag): mandlige kønsorganer
Søndag (eftermiddag): Anatomiske del af fordøjelsen
Mandag + tirsdag (formiddag): Fordøjelsen
Tirsdag (eftermiddag)-onsdag: Stofskifte, vitaminer og mineraler

Pris for modulet: 3800 kr.

MODUL IV

Emner

Sanserne og bevægeapparatet

Forberedelse til modul IV

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og fysiologi på en anden måde. Kapitel 14 og 15.

Undervisningsplan

Vejledende (alle hold er forskellige, og der kan forekomme ændringer):

Lørdag (formiddag): Øjet
Lørdag (eftermiddag): Skelettet
Søndag (formiddag): Øret
Søndag (eftermiddag): Knogler og led
Mandag (formiddag): Smags- og lugtesans
Mandag (eftermiddag): Muskler
Tirsdag (formiddag): Hudsanser
Tirsdag (eftermiddag)-onsdag: Muskler

Pris for modulet: 3800 kr.

Tilmelding >>>

Andre RAB kurser

Patologi &
Sygdomslære

Sundheds- &
Klientpsykologi

Klinikdrift