Regler for RAB. – registrering og momsfritagelse

RAB. – registrering og momsfritagelse

For at blive RAB-registreret og momsfritaget skal du have gennemført en hoveduddannelse i f.eks. zoneterapi, kinesiologi, kranio-sakralterapi, Manuvision, Totum, Body- SDS el.lign. på minimum 250 timer

Derudover skal du gennemføre RAB-kurserne anatomi & fysiologi, patologi (sygdomslære), sundhed- klientpsykologi, anden alternativ behandling samt klinikdrift

RAB er forkortelsen for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik, foreningsmedlemsskab og god klinisk praksis.

Det er din forening, der skal registrere dig under RAB.-ordningen

Dit uddannelssted skal være godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere din uddannelse under RAB- ordningen. Det indebærer bl.a., at foreningen har et klageråd og regler for god klinisk praksis. Og det betyder, at din uddannelse:

 • Er en uddannelse, der opfylder lovens krav til timeantal
 • Har en gyldig erhvervsansvarsforsikring
 • Holder sig fagligt opdateret med, hvad der svarer til 14 timers efteruddannelse årligt
 • Er aktivt medlem af den forening, der repræsenterer uddannelsen

Registreringsordningen er frivillig. Behandlere, der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat arbejde med behandling inden for lovgivningens rammer. Ligesom man kan være medlem af en forening uden at benytte RAB-titlen.

RAB-ordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af Sundhedsministeriets lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Lov nr. 351 af 19/05/2004.

Samt Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Bek. nr. 869 af 13/06 2017

Læs mere om registreringsordningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Link til Lov nr. 351 af 19/05/2004 – RAB-loven

Link til Bek. nr. 869 af 13/06/2017 – RAB-bekendtgørelsen

Tag dine RAB-kurser ved Karsten Munk Akademiet

Hos Karsten Munk Akademiet kan du gennemføre RAB-kurserne anatomi & fysiologi, patologi (sygdomslære), sundhedspsykologi (klientpsykologi) samt klinikdrift

For at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) skal du have gennemført minimum 660 lektioner (timer) undervisning med denne fordeling:

 • 200 lektioner med Anatomi og Fysiologi
 • 100 lektioner med Patologi / Sygdomslære
 • 50 lektioner med Sundheds- og Klientpsykologi
 • 15 lektioner med Klinikdrift
 • 50 lektioner med Anden alternativ behandling
 • 250 lektioner med Primær behandlingsform (dvs. din basis uddannelse inden for f.eks. manuvision, kinesiologi, massage, zoneterapi, akupunktur m.m.)
  (OBS: Kan ikke tages hos Karsten Munk)

Hos Karsten Munk Akademiet kan du tage alle de lektioner du skal bruge for blive RAB godkendt, udover din primære behandlingsform.

Alle kurser kan tages modulvis og i vilkårlig rækkefølge og foregår med fysisk fremmøde enten i København eller på Mols, nær Aarhus og Randers.

Læs mere og tilmeld dig herunder.

Anatomi &
Fysiologi

200 lektioner
4 moduler

Patologi /
Sygdomslære

100 lektioner
3 moduler

Sundheds- &
Klientpsykologi

50 lektioner
1 modul

Klinikdrift

10 lektioner
1 modul