Personlig undervisning

Se kursusoversigt >>>

Regler for RAB. – godkendelse og momsfritagelse

RAB. – godkendelse og momsfritagelse

For at blive RAB-godkendt og momsfritaget skal du have gennemført en hoveduddannelse i f.eks. zoneterapi, kinesiologi, kranio-sakralterapi, Manuvision, Totum, Body- SDS el.lign.

Derudover skal du gennemføre RAB-kurserne anatomi & fysiologi, patologi (sygdomslære), sundhedspsykologi (klientpsykologi) samt klinikdrift

RAB er forkortelsen for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik, foreningsmedlemsskab og god klinisk praksis.

Dit uddannelssted skal være godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere din uddannelse under RAB- ordningen. Det indebærer bl.a., at foreningen har et klageråd og regler for god klinisk praksis. Og det betyder, at din uddannelse:

  • Er en uddannelse, der opfylder lovens krav til timeantal
  • Har en gyldig erhvervsansvarsforsikring
  • Holder sig fagligt opdateret med, hvad der svarer til 14 timers efteruddannelse årligt
  • Er aktivt medlem af den forening, der repræsenterer uddannelsen

Registreringsordningen er frivillig. Behandlere, der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat arbejde med behandling inden for lovgivningens rammer. Ligesom man kan være medlem af en forening uden at benytte RAB-titlen.

RAB-ordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af Sundhedsministeriets lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Lov nr. 351 af 19/05/2004.

Samt Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Bek. nr. 869 af 13/06 2017

Læs mere om registreringsordningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Link til Lov nr. 351 af 19/05/2004 – RAB-loven

Link til Bek. nr. 869 af 13/06/2017 – RAB-bekendtgørelsen