Krop og psyke er et. Det viser den nyeste forskning og det viser kroppen gennem sine reaktioner

Patologi / sygdomslære ud fra et holistisk menneskesyn

Tanker, følelser, emotioner og adfærd påvirker vores biokemi. Jeg er opdateret med den nyeste forskning indenfor en holistisk tilgang til det vi kalder sygdom. Mennesket kan ikke opdeles i områder – noget fysisk – noget psykisk. Jeg samler sygdomslæren som en helhed, hvor mennesket er individuelt og reagerer individuelt på alle oplevelser

Gennem undervisningen imødekommer jeg således alle de alternative uddannelser, hvor det menneskelige helhedssyn er i fokus 

Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men i sygdomslæren er kroppens og psyken forstyrret, men reagerer hensigtsmæssig for at genskabe en balance eller for at overleve.

Ligesom i vores undervisning i anatomi & fysiologi inddrages der forskellige undervisningsmetoder.

Vi tager udgangspunkt i en holistisk vinkel og ser på sammenhænge mellem psykens og kroppens biologi. Således får du en rigtig god fornemmelse af sammenhængen mellem følelser og den biokemiske respons.

Pensum gennemgås på sygeplejeniveau, og du får således også kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Med disse moduler bliver du godt klædt på til at møde klienten, da du er velorienteret om de forskellige symptomer og sygdomme som klienterne kommer med. Du vil også i høj grad være i stand til at vurdere, hvornår en klient skal hjælpes videre til yderligere undersøgelser hos lægen / hospitalet.

Der ligges vægt på en teoretiske gennemgang med en del gruppearbejde.

Kursets 100 timer opfylder kravet for patologiundervisning til efterfølgende at søge om RAB-godkendelse og momsfritagelse. Kurset er fordelt på 3 sammenhængende dele – I, II og III – á 4 dage. Kurserne tages almindeligvis i rækkefølge, og der afsluttes med en samlet eksamen efter 3. del.

Læs mere om muligheden for momsfritagelse som alternativ behandler i SKAT’s nyeste vejledninger fra 2012

Indhold

Almen sygdomslære. Her ser vi på, hvad der sker, når organismen forstyrres i sin balance. Vi ser på sygdomsprocesserne i kroppen og i psyken som en helhed.

Speciel sygdomslære. Her gennemgås en del af de almindeligt forekommende sygdomme også med en holistisk vinkel. Således vil du være i stand til at tolke / læse klientens journaler, og samtidig skabe tryghed i mødet med klienten gennem din viden om en lang række forstyrrelser. Det er også væsentligt, at du er i stand til at henvise klienter til lægen, når dette er relevant.

Kursusforberedelse

Du kan med fordel få et godt udbytte af kurset ved at følge nedenstående læseplan.

Lærebogen er Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære på en anden måde fra forlaget PONS. Bogen skal du selv købe.

For gentagelseskursister

Som tidligere kursist på Karsten Munk Akademiet er du velkommen til at deltage på samme kursus igen til genopfriskning, hvis der er plads. Skriv til kontakt@karstenmunk.dk for info.

Pris pr. modul for gentagelseskursister: 1500 kr.

Praktisk information

Kurserne afholdes både på Mols og i København

Mols

📍 Rødegaard Kursuscenter, Karlshøjvej 5, Vistoft, 8420 Knebel

Efterår 2024

Modul I: 07. – 10. nov.
Modul II: 21. – 24. nov.
Modul III: 12. – 15. dec.

København

📍 Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4th. 2100 Kbh. Ø

Forår 2024

Modul I: 02. – 05. maj
Modul II: 30. maj – 02. juni
Modul III: 20. – 23. juni

Tilmelding gøres via Karsten Munk Akademiets Spiritworld side, hvor du kan tilmelde dig de enkelte moduler og se den næste ledige tid.

Bemærk: Kursustilmelding er bindende og din plads er først sikret, når vi har modtaget din betaling. Du betaler i forbindelse med din tilmelding.

Ved framelding tidligere end 4 uger før kursusstart, tilbagebetales 80% af kursusprisen. Ved framelding mindre end 4 uger før kursusstart, er der ingen refusion.

Alle dage kl. 9.00 – ca. 18 (sidste dag i hvert modul kl. 9.00 – 16.00, dog er sidste dag på 3. modul eksamenseftermiddag og afsluttes kl. 15.30)

Underviser: Karsten Munk og gæstelærere

Pris: 9.300 kr. for de tre moduler.
Kan betales i rater. Bemærk nogle uddannelsessteder har 10% rabat-aftale med mig på anatomi & fysiologi samt patologi – forhør dig på din uddannelse ) Kurset kan betales i 3 rater

Forplejning: Vi serverer frugt i løbet af formiddagen samt glutenfri brød med smør, gedeost, peanutbutter, marmelade og honning om eftermiddagen. Ligeledes kan der laves te i løbet af hele dagen. Dette er inklusiv i kursusprisen. Frokost skal du selv medbringe. Der er et tekøkken med kogeplader samt et køleskab til opbevaring af madpakke til rådighed.

For overnatning på kurserne på Rødegaard Kursuscenter

Skriv mail til kontakt@jordenssang.dk

Modul I

Emner

Alm. sygdomslære
Infektionssygdomme
Allergiske lidelser
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Forberedelse til modul I

Læs side 15 – 212 i Sygdomslære på en anden måde

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Modul II

Emner

Blodsygdomme
Respirationsorganernes sygdomme
Fordøjelsesorganernes sygdomme
Nyre- og urinvejssygdomme
Neurologiske sygdomme
Hormonelle sygdomme

Forberedelse til modul II

Læs side 213 – 410 og side 428 – 436 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Modul III

Emner

Sygdomme i bryst og kønsorganer
Hudsygdomme
Bevægeapparatets sygdomme
Psykiatriske sygdomme og
 psykosomatik (Dette emne berøres kun kort. Det er ikke pensum og derfor ikke med i noterne, og der vil ikke blive spurgt til det til eksamen, men er med som orientering)

Forberedelse til modul III

Læs side 411 – 535 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 30 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Modul I

Emner

Alm. sygdomslære
Infektionssygdomme
Allergiske lidelser
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Forberedelse til modul I

Læs side 15 – 212 i Sygdomslære på en anden måde

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Modul II

Emner

Blodsygdomme
Respirationsorganernes sygdomme
Fordøjelsesorganernes sygdomme
Nyre- og urinvejssygdomme
Neurologiske sygdomme
Hormonelle sygdomme

Forberedelse til modul II

Læs side 213 – 410 og side 428 – 436 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Modul III

Emner

Sygdomme i bryst og kønsorganer
Hudsygdomme
Bevægeapparatets sygdomme
Psykiatriske sygdomme og
 psykosomatik (Dette emne berøres kun kort. Det er ikke pensum og derfor ikke med i noterne, og der vil ikke blive spurgt til det til eksamen, men er med som orientering)

Forberedelse til modul III

Læs side 411 – 535 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan

Modulerne foregår over 4 dage à 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.

Andre RAB kurser 

Anatomi &
Fysiologi

200 lektioner – 4 moduler

Sundheds- &
Klientpsykologi

50 lektioner – 1 modul

Klinikdrift

10 lektioner – 1 modul