Om Karsten Munk Akademiet

Karsten Munk er stifter og daglig leder af Karsten Munk Akademiet, desuden medejer af virksomheden Jordens Sang på Rødegaard på Mols – spirituel naturkontakt

Karsten er oprindelig uddannet økologisk landmand og mejerist, men valgte i begyndelsen af 80′erne at uddanne sig til heilpraktiker. Siden da har han taget specialkurser i antroposofisk medicin, dybdeterapi, kinesiologiske grundkurser m.v. Derudover er han Teori-U facilitator og har afholdt flere lederkurser inden for dette område. Desuden velbevandret i shamanistisk arbejde. Karsten har haft konsultationer i over 36 år med flere end 23.000 klientbesøg.

På Karsten Munk Akademiet afholder vi en række kurser i anatomi & fysiologi, sygdomslære/patologi, sundhedspsykologi, klinikdrift, biologisk psykologi og antroposofisk medicin.

Jeg afholder kun 100%  “face to face -undervisning”, da vi på en levende måde skal lære om levende mennesker – derfor afholder jeg ikke E-learningkurser

I kursusarbejdet på Akademiet er hensigten at hjælpe det enkelte menneske til at opdage sin naturlige kontakt til sig selv, sine talenter og kompetencer. Da vi har forskellige baggrunde og intelligenser, er indlæringsmetoderne også mangeartede og differentierede. Derfor er der plads til mange forskellige mennesker på vores kurser, og der er ingen, som “falder igennem”.

Du er velkommen på Akademiet som klient eller kursist, vi vil glæde os til at møde dig.

Karsten Munk

Karsten Munk har arbejdet med mennesker siden starten af 80’erne ud fra en bio-psykologisk synsvinkel. Jeg vil på denne side løbende bidrage med væsentlige detaljer omkring menneskets tilværelse på jorden med udgangspunkt i den biologiske psykologi, som jeg håber vil interessere dig. Samtidigt vil jeg holde dig opdateret med nye foredrags- og kursusbegivenheder, som du er velkommen til at deltage i.

Karsten Munk Akademiet

– et sted og en organisme i udvikling, hvor der er plads til forskellighed – forskellige ligheder. Jeg ønsker og håber, at du vil føle dig tilpas her, at du blive berørt og bevæget til at søge kvaliteterne og evnerne i dig selv til fælles berigelse. At du stimuleres til nysgerrighed og søgen efter din dybeste visdom i dig selv. At du opbygger en tillid til dig selv og andre gennem mødet med dine medmennesker.